Avís general

De Programa HORARIS
(S'ha redirigit des de: Site title:Avís general)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

AVÍS LEGAL

Per la utilització d'aquest software és necessari acceptar els següents termes i condicions. En cas de no acceptació, s'haurà d'abandonar la utilització del mateix i abstenir-se del seu ús. Al llarg del present text, s'entendrà com persona usuària del programa, usuari o usuària a tota persona que interactui amb ell de qualsevol manera, accedeixi a la informació continguda en el mateix o que pugui utilitzar els serveis disponibles a través d'ell. S'entendrà com administració del programa al conjunt de persones (físiques o jurídiques), que gestionen el funcionament del mateix, publiquen informació i proporcionen accés a qualsevol dels serveis que ofereix el programa de forma autoritzada.


Objecte dels serveis prestats

El programa HORARIS ofereix la possibilitat de realitzar horaris de cursos escolars. Està pensat per facilitar la feina a centres públics i privats que necessiten realitzar horaris de professors, aules i grups escolars. Les presents condicions d'ús regulen únicament la utilització del programa per part de l'USUARI o USUÀRIA, devent comprovar aquesta persona les condicions d'utilització de determinats serveis en les seves seccions pròpies.

L'administració del programa no garanteix la inexistència d'errors en l'accés als serveis oferits en el mateix, ni que aquest es trobi totalment actualitzat.

L'administració del programa es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar les presents condicions en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís, així com qualsevol avís legal, directriu, reglament d'ús, política de privadesa, etc. que consideri oportú, respectant en tot moment la legislació vigent. Les noves condicions seran aplicables des del mateix moment en que aquestes estiguessin accessibles al propi programa.

L'administració del programa es reserva tanmateix la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre el contingut i la funcionalitat del programa o en la seva configuració o presentació.


Exclussions de garanties i responsabilitats

L'administració del programa no serà responsable de les consecüències d'errors tècnics, editorials, tipogràfics o similars que puguin tenir els continguts tant propis com aportats per terceres persones. Tampoc serà responsable de l'existència de dades no actualitzades ni de la possible falta de disponibilitat o continuitat del funcionament del programa.

L'ADMINISTRACIÓ DEL PROGRAMA OFEREIX AQUEST SOFTWARE "TAL QUAL" SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, JA SIGUI IMPLÍCITA O EXPLÍCITA INCLOSES SENSE CARÀCTER RESTRICTIU LES GARANTIESS DE COMERCIABILITAT, ADEQUACIÓ PER A UNA FITA CONCRETA Y NO INFRACCIÓ DELS DRETS DE TERCERS. EN CAP CAS EL TITULAR O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR INCLOSOS EN AQUESTA NOTIFICACIÓ SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ O DANY DERIVAT, ESPECIAL O INDIRECTE, NI DE CAP ALTRE TIPUS DE DANY, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PÈRDUA D'ÚS, DADES O GUANYS, JA SIGUI PER UNA ACCIÓ CONTRACTUAL, PER NEGLIGÈNCIA O PER ALTRES ACCIONS D'AGRAVI, QUE PUGUEREN SORGIR EN RELACIÓ AMB L'ÚS O L'EXECUCIÓ D'AQUEST SOFTWARE.

L'USUARI o USUÀRIA es compromet a utilitzar el present lloc web, els seus serveis, els continguts oferits i aquestes Condicions d'Ús de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, de manera diligent, correcta i lícita. L'USUARI o USUÀRIA es compromet igualment a no publicar, divulgar, anunciar o distribuir qualsevol tipus de material o informació que resulti obscena, abusiva, difamatòria, enganyosa, de caràcter discriminatiu, o de qualsevol forma contrària a la moral o a l'ordre públic, així com a no introduir cap virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic o mecanisme tecnològic que pugui provocar danys o alteracions als continguts, programes o sistemes tant del propi programa a la web com d'altres USUARIS o USUÀRIES que l'utilitzin.

L'USUARI o USUÀRIA s¡obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret els elements necessaris per a l'autenticació al programa, incloent identificadors d'ús, contrasenyes o qualsevol altre mitjà. L'USUARI o USUÀRIA notificarà a l'administració del programa, de manera immediata i per qualsevol dels mitjans facilitats, de qualsevol pèrdua o accés no autoritzat per part de terceres persones a dits elements, o de qualsevol situació que pugui conduir a la suplantació de la personalitat per part d'altres persones.

L'USUARI o USUÀRIA s'obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per una tercera persona, o introduint dades que no l'identifiquin correctament com a persona física. En el cas que es constati la suplantació d'una identitat aliena i s'estimi que això puguès suposar la comissió d'un delicte, l'administració del portal podrà posar el fet en coneixement de les autoritats policials i judicials competents i col·laborar oportunament amb aquestes.


L'USUARI o USUÀRIA s'obliga a respectar en tot moment els drets de terceres persones, per la qual cosa es compromet a no utiltizar el present portal per a realitzar comentaris injuriosos o calumniosos o aquells que pugueres suposar un atemptat contra l'honor, la intimitat o la pròpia imatge de terceres persones.

L'USUARI o USUÀRIA s'obliga a no remetre publicitat de cap classe o a realitzar comunicacions amb fins de natura comercial o publicitària en els espais habilitats per a que els i les visitants deixin els seus comentaris. L'administració del programa es reserva el dret a suprimir els comentaris que consideri que incompleixen aquesta norma o qualsevol altra.

L'USUARI o USUÀRIA reconeix i accepta el dret de l'administració del portal a cancel·lar els comptes que hagin pogut obrir persones que hagin incomplert qualsevol de les obligacions o termes que regulen l'ús del mateix, sense tenir l'obligació de notificar dit extrem a la persona infractora.

Els USUARIS i les USUÀRIES seran els únics responsables de la informació, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que es comuniquen, allotjen o posin a disposició a través d'aquest programa.

L'administració del programa, en especial, no s'identifica amb cap de les opinions que terceres persones puguin transmetre a través del mateix, les conseqüències dels quals fa enterament responsable a la persona esmentada. L'administració no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts aportats per USUARIS i USUÀRIES, ni tampoc dels continguts dels enllaços a tercers que pugui contenir les pàgines web derivades del programa.


Responsabilitat d'ús

L'administració del portal no es farà responsable ni directa ni indirectament, de:

  • La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuitat de funcionament del programa o dels serveis ofertats pel mateix.
  • La informació introduïda per usuaris o usuàries, col·laboradors o col·laboradores i terceres persones.
  • Els danys que puguin causar-se en els equips dels usuaris o usuàries per la utilització del programa.
  • Els enllaços d'hipertext que, a través de les pàgines web relatives al programa, possibiliten accedir a prestacions i serveis ofertats per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l'administració del programa, que no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol dels efectes que pugueren derivar-se de la informació esementada.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts trasmessos, difossos, emmagatzemats o posats a disposició.

L'administració del programa es reserva el dret d'eliminar qualsevol contingut aportat per USUARIS o USUÀRIES, ja sigui perquè considera que atempta contra els seus drets, contra els drets de tercers o per qualsevol altre motiu que consideri fundat.

Si vostè considera que els seus drets estan sent vulnerats en alguna part del programa, si us plau fiquis en contacte amb l'administració a través de qualsevol dels mecanismes oferits a tal efecte.


Propietat intel·lectual

Aquest programa i el contingut publicat a les diferents webs que el relacionen es troben sota una llicència Creative Commons. Sota aquesta llicència vostè és lliure de:

  • Compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format
  • Adaptar, barrejar, transformar i crear a partir del material

Sota les següents condicions:

  • Atribució: Vostè ha de reconèixer el crèdit d'una obra de manera adequada, proporciona l'enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Pot fer-ho de qualsevol forma raonable, però no de forma tal que suggereixi que té el suport del llicenciant o que el rep per l'ús que en fa.
  • NoComercial: Vostè no pot fer ús del material amb fites comercials.
  • ComparteixIgual: Si vostè barreja, transforma o crea un nou material a partir d'aquesta obra, podrà distribuir la seva contribució sempre que utilitzi la mateixa llicència que l'obra original

Més informació de la llicència a la pàgina de Creative Commons


LLicència Creative Commons

Protecció de dades

Les dades subministrades pels USUARIS i les USUÀRIES estan subjectes a la Política de Privacitat disponible en el propi lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en el programa i en les webs relacionades o de les dades de les i els usuaris o la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual podrà donar lloc a actuacions legals per part de l'administració del programa o la seva notificació a les autoritats corresponents.


Ús de les cookies

S'entén com a cookie qualsevol fragment d'informació que s'emmagatzema al disc dur de la persona visitant del prograam a través del seu navegador, a petició del servidor de la pàgina. Aquesta informació pot ser després recuperada pel servidor en posteriors visites.

L'administració del programa es reserva el dret d'utilització de cookies per a qualsevol tipus d'ús de la pàgina web, per a facilitar a l'usuari o usuària la navegabilitat en la mateixa i l'accés a la informació continguda. També són necessàries per al correcte funcionament del programa. No obstant, s'informa a aquestes persones de la possiblitat d'esborrar aquesta utilització en el seu terminal informàtic.


Legislació aplicable

Les presents condicions estan redactades en català i es troben sotmeses a la legislació catalana i espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferits o dels continguts de les pàgines web, les parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals catalans i espanyols.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Accions
Navegació
Eines